Spiegelstraat

Hendrik Laurensz. Spiegel, dichter, taalwetenschapper en filosoof
1549 – 1612

twee kasten op de hoek van de Spiegelstraat en de Zwavertsweg

daer vloog noyt vogel so hoog,
of hij most zijn kost op de aard soecken